Homepage Search results A social worker
Offer out of date

A social worker

BASIC INFO

Offer description:
1. Implementation of social work, also through the use of a work tool, which is a social contract concluded with a client / family in order to solve their life problems; 2. Conducting community interviews at the person's / family's place of residence; 3. Providing information, guidance and assistance to people in a difficult life situation, effectively using the applicable legal provisions for this purpose; 4. Assistance in obtaining counseling regarding the possibility of solving problems and obtaining help from other state institutions, local governments and non-governmental organizations, as well as support in obtaining help; 5. Undertaking cooperation and cooperation with other specialists, as well as other entities (organizations and institutions) in order to prevent and reduce pathologies and the effects of negative social phenomena, and to alleviate the effects of poverty; 6. Undertaking social interventions in pathological and crisis situations, random events, natural and ecological disasters; 7. Organizing and participating in social projects (eg carnival games for children from poor families, integration camps and cultural and special events for selected social groups, etc.); 8. Entering and systematic updating of data concerning the client / family into the computer system, including social work and social contract; 9. Maintaining the documentation in force in the Center.

requirements

Requirements detailed:
Education in accordance with the Act of March 12, 2004 on social assistance (consolidated text: Journal of Laws of January 30, 2015, item 163, as amended) and the Act of February 16, 2007. on the amendment to the act on social assistance (Journal of Laws No. 7 /, item 320), knowledge and ability to apply the provisions of the act on social assistance, knowledge of the provisions of the Code of Administrative Procedure in the preparation of provisions and decisions. Additional requirements: good knowledge and operation of the program, the ability to interpret legal provisions, the ability to work in a team, communication skills, accuracy and systematicity.

Education:
higher education (including bachelor's degree)

Required docs:
-list motywacyjny, -życiorys CV, -kserokopie świadectw pracy, -kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, -kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, -oświadczenie o niekaralności, -kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych : 1/podpisanej klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679). 2/ podpisania klauzuli informacyjnej -w załączeniu Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.mops.boleslawiec.pl, BIP. Szczegółowych informacji udziela p. Anna Wrzeszcz tel. 0-75 /645-78-23 Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7, pok. 13 sekretariat I piętro, w terminie do 24.09.2021 r. z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko -pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Hours per week:
40

Hours per month:
160

WE OFFER

Salary
2800 - 2800

Cooperation rules:
Employment contract for a trial period


Contact

Employer:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU

Location:
Cicha 7, 59-700 Bolesławiec, powiat: bolesławiecki, woj: dolnośląskie

Way of application:
directly to the employer

Contact way:
{"pl":"{\"pl\":\"{\\\"pl\\\":\\\"{\\\\\\\"pl\\\\\\\":\\\\\\\"{\\\\\\\\\\\\\\\"pl\\\\\\\\\\\\\\\":\\\\\\\\\\\\\\\"{\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"pl\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\":\\\\\\\\\\

Contact to:
Anna Wrzeszcz

Adres Urzędu Pracy:
Cicha 7, 59-700 Bolesławiec, powiat: bolesławiecki, woj: dolnośląskie

Phone:
75-6457823

Offer link: Views : 259
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU
Check profile
Offer info
 Created date: 2021-09-02
 Recruitment until: 2021-09-24
 Job start date: 2021-10-01

Details

Share this offer

cbop
Other offers
Similar offers
  • No offers